Ellen Birgitte kommer til Stall Uller 18.-19. august